PRIVACY BELEID

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine bestanden geplaatst op uw computer of smartphone browser door de websites die u bezoekt. Cookies worden wijdverspreid gebruikt om websites te laten werken, de gebruikservaring te verbeteren alsook bepaalde informatie aan de eigenaar van een website mee te delen.

HOE KAN U HET GEBRUIK VAN COOKIES AANVAARDEN OF WEIGEREN?

Gebruikers hebben steeds de mogelijkheid om de configuratie van hun computer aan te passen om ofwel alle cookies te aanvaarden, ofwel deze te weigeren of hen te verwittigen wanneer een cookie wordt gebruikt.

Als u het gebruik van alle of bepaalde cookies wenst te weigeren, dient u uw browserinstellingen aan te passen. Nu elke browser verschillend is, raden wij u aan om het ‘Help’-menu van uw browser te raadplegen om na te gaan hoe u uw voorkeuren aangaande cookies kan wijzigen.

Als u onze website bezoekt verzamelen wij, onafhankelijk van het gebruik van cookies door de loutere verbinding die uw apparaat met de website maakt, informatie over u waaronder uw besturingssysteem, browser versie, domeinnaam en IP adres, de laatst bezochte website en de pagina’s van de website die u bezoekt. Wij gebruiken deze informatie louter voor statistische doeleinden en ter verbetering van onze website, doch wij identificeren u niet op deze manier.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE EN OM WELKE DOELEINDEN?

Wij gebruiken analytische cookies om de prestaties, marketingstrategie en personalisatie van onze website te verbeteren door het verzamelen van informatie omtrent het aantal bezoekers, hoe bezoekers op de website terecht komen en hoe zij onze website gebruiken (bijvoorbeeld welke pagina’s worden het meest bezocht). Om deze redenen gebruiken we momenteel Google Analytics, hiervoor verwijzen we naar de Privacy verklaring van deze derde partij.

EXTRA PRIVACY INFORMATIE

www.beroepskleding-landuyt.be wordt gepubliceerd door en onder de verantwoordelijkheid van de NV Beroepskleding Landuyt, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, geregistreerd onder het BTW-nummer BE0441.341.684, met als maatschappelijke zetel de Stationstraat 302, 8890 Moorslede, België, wettelijk vertegenwoordigd door de Mevouw Landuyt Els. Om contact op te nemen met de GDPR manager: Tel 0032 (0)51 77 05 90 – webshop@beroepskleding-landuyt.be.

Deze Privacy Policy (samen met de documenten waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen) geeft u informatie over de manier waarop Beroepskleding Landuyt, met zetel te Stationstraat 302, 8890 Moorslede, België, (“Beroepskleding Landuyt“wij”“ons”“onze” of andere gelijkaardige uitdrukkingen) informatie verzamelt, gebruikt en onthult die wordt verkregen door het gebruik van onze websites (de “Website”) en het verkrijgen, het inschrijven op of het op een andere manier genieten van de diensten die Beroepskleding Landuyt aanbiedt (de “Diensten”).

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en willen zo duidelijk en volledig mogelijk zijn over onze gegevensverwerking. Wij raden elke klant of bezoeker die een vraag heeft over dit privacybeleid ten zeerste aan om ons hierover te informeren.

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het begrijpt, voordat u diensten van de website bestelt of gebruikt. Dit Privacybeleid bevat belangrijke clausules die van invloed kunnen zijn op de verwerking van uw persoonlijke gegevens, de overdracht van uw gegevens aan derden en de overdracht van uw gegevens aan derde landen die geen beschermingsniveau bieden zoals in uw eigen land.

Houd er rekening mee dat wanneer u zich registreert of een product koopt op onze website, u expliciet wordt gevraagd om te erkennen dat u dit Privacybeleid heeft gelezen. Bovendien erkent u, door gebruik te maken van de Website zonder registratie, expliciet gebonden te zijn aan dit Privacybeleid waar en voor zover dat relevant is.

Indien u bezwaar heeft tegen enige bepaling in dit Privacybeleid, verzoeken wij u het gebruik van de Diensten en de toegang tot de Website stop te zetten.

  1. INTRODUCTIE

1.1 Het gebruik dat Beroepskleding Landuyt maakt van de informatie die via de Diensten wordt verzameld, is afhankelijk van de vraag of u dat bent:

1.1.1 een Beroepskleding-Landuyt-klant (“Klant”), d.w.z. elke persoon die rechtstreeks met Beroepskleding Landuyt een overeenkomst heeft gesloten voor de levering van de Diensten, en dit ten voordele van de Klant;

1.1.2 een gewone bezoeker van onze Website, zonder registratie van onze inschrijving op de Diensten (“Bezoeker”), die zowel klanten als potentiële klanten kan omvatten.

De informatie van dit Privacybeleid is verdeeld over deze categorieën van personen, terwijl de bepalingen die van toepassing zijn op alle categorieën in een aparte sectie zijn opgenomen. Gelieve alle bepalingen te raadplegen die op u van toepassing zijn.

1.2 Persoonlijke gegevens zoals gebruikt in dit Privacybeleid verwijzen naar alle informatie die direct of indirect betrekking heeft op een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of een andere identificatiecode die directe of indirecte identificatie van een specifiek individu mogelijk maakt, of zoals anders gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbeveiliging. Persoonlijke informatie wordt samen met andere informatie in dit Privacybeleid gezamenlijk aangeduid als “Informatie”.

1.3 Uw gebruik van onze Diensten en Website, en elk geschil over privacy, is onderworpen aan dit Privacybeleid, ons Cookiebeleid en onze Beroepskleding-landuyt-voorwaarden.

DEEL A – KLANTEN

2. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN VAN KLANTEN

2.1 Wij verzamelen klantgegevens rechtstreeks van onze klanten (bijvoorbeeld via hun gebruik van het klantenportaal, zoals gedefinieerd in de Beroepskleding Landuyt voorwaarden. We zullen verzamelen:

Voornaam en achternaam

Leveringsadres

Factuuradres

Telefoonnummer

e-mailadres

Wachtwoord

Creditcardgegevens

Wanneer een klant ons een e-mail stuurt waarin hij een vraag stelt of zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrieven, verzamelen wij de informatie die de klant aan ons verstrekt. We zullen ook andere informatie verzamelen die de Klant aan ons verstrekt.

 

3. HOE WE KLANTENINFORMATIE GEBRUIKEN

3.1 We gebruiken de klantinformatie voor de volgende doeleinden:

3.1.1 Het leveren van onze service: Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor het afsluiten van ons contract en/of voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen.

3.1.2 Communiceren met u of met anderen: Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten van ons contract en/of voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen.

3.1.3 Marketing en reclame: Wij kunnen u marketing- en reclamemateriaal sturen, op basis van het legitieme belang dat wij hebben bij het promoten en verbeteren van onze diensten en het beheren van onze klantrelaties. Als u wilt stoppen met het ontvangen van dergelijke berichten en zich wilt afmelden, laat het ons dan weten via webshop@beroepskleding-landuyt.be.

 

 

4. HOE WE KLANTENINFORMATIE VRIJGEVEN

4.1 We kunnen de klantinformatie als volgt openbaar maken:

4.1.1 Beroepskleding Landuyt filialen. Wij kunnen klanteninformatie bekendmaken aan alle toekomstige filialen, moedermaatschappijen of dochterondernemingen om onze legitieme belangen in ons bedrijfs-, financieel en HR-management te ondersteunen, terwijl we er tegelijkertijd voor zorgen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens proportioneel is en dat uw privacyrechten worden gerespecteerd.

4.1.2 Onze dienstverleners. Wij kunnen klanteninformatie alleen voor betalingen doorgeven aan online betaalprovider Mollie. Deze openbaarmaking is noodzakelijk voor de levering van onze diensten en voor de uitvoering van ons contract met Mollie.

5. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT

5.1 Klanten kunnen de informatie die zij ons hebben verstrekt, controleren, corrigeren of bijwerken door de informatie in hun account bij te werken of door ons een e-mail te sturen naar webshop@beroepskleding-landuyt.be. Klanten kunnen ook de deactivering van hun account aanvragen door ons een e-mail te sturen naar webshop@beroepskleding-landuyt.be.

5.2 We kunnen periodieke promotie- of informatiemails sturen naar Klanten die zich hebben aangemeld om deze te ontvangen. Klanten kunnen zich op elk moment afmelden voor dergelijke communicatie door het volgen van de afmeldingsinstructies in de e-mail. Houd er rekening mee dat het voor ons tot 3 werkdagen kan duren om opt-out verzoeken te verwerken. Als klanten zich afmelden voor het ontvangen van e-mails over aanbevelingen of andere informatie waarvan wij denken dat deze hen kunnen interesseren, kunnen wij hen nog steeds e-mails sturen over hun account of over diensten die zij van ons hebben aangevraagd of ontvangen.

 

DEEL B – BEZOEKERS

6. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN VAN BEZOEKERS

6.1 Wij verzamelen Bezoekersinformatie rechtstreeks van u of van derden die Bezoekersinformatie verzamelen. We kunnen alle informatie die we verzamelen uit verschillende bronnen combineren.

6.2 Informatie die we rechtstreeks van u verzamelen. We kunnen bezoekersinformatie rechtstreeks van u verzamelen. Wanneer u ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt waarin u een vraag stelt of een formulier op onze Website indient om marketingmateriaal of e-mailnieuwsbrieven te ontvangen, verzamelen wij de informatie die u ons toestuurt.

6.3 Informatie die we verzamelen van derden. Wij kunnen bezoekersinformatie over u verzamelen van derden die automatisch informatie verzamelen door uw gebruik van de Site, zoals webanalysebedrijven. Dergelijke informatie kan bestaan uit, zonder beperking, informatie over uw besturingssysteem, instellingen en systeemconfiguraties, apparaatmodel, apparaat-ID en andere unieke apparaatidentificaties, mobiel gerelateerde informatie, de webpagina’s die u binnen onze Website bezoekt, de website die u naar onze Website heeft geleid, de website waar u naartoe gaat na het verlaten van onze Website, de data en tijden waarop u onze Website bezoekt, informatie over gebeurtenissen (bijv. systeemcrashes) en webloggegevens. Deze derden kunnen ook uw IP-adres verzamelen, maar wij verzamelen deze IP-adressen niet.

6.4 Voor meer informatie over het gebruik van cookies en andere technologieën kunt u ons Cookiebeleid lezen.

 

7. HOE WE BEZOEKERSINFORMATIE GEBRUIKEN

7.1 Wij gebruiken uw bezoekersinformatie voor de volgende doeleinden:

7.1.1 Het leveren van onze service. Het aanbieden en beheren van onze Website en Diensten. Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor het afsluiten van ons contract en/of voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen.

7.1.2 Communiceren met u of met anderen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om met u te communiceren, ook via e-mail, over onze diensten en om te reageren op uw vragen of klachten. Deze verwerking is gebaseerd op het legitieme belang dat wij hebben bij het promoten en verbeteren van onze diensten en het beheren van onze (potentiële) klantrelaties.

7.1.3 Marketing en reclame. Wij kunnen u marketing- en reclamemateriaal sturen, op basis van uw toestemming. Deze toestemming komt voort uit het feit dat u uw e-mail hebt ingevoerd in de subscribe-box onderaan onze Website. Als u wilt stoppen met het ontvangen van dergelijke berichten en zich wilt afmelden, laat het ons dan weten via webshop@beroepskleding-landuyt.be.

 

8. HOE WE BEZOEKERSINFORMATIE VRIJGEVEN

8.1 We kunnen de bezoekersinformatie als volgt openbaar maken:

8.1.1 Beroepskleding Landuyt filialen. We kunnen bezoekersinformatie bekendmaken aan alle toekomstige filialen, moedermaatschappijen of dochterondernemingen om onze legitieme belangen in ons bedrijfs-, financieel en HR-management te ondersteunen, terwijl we er tegelijkertijd voor zorgen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens proportioneel is en dat het uw privacyrechten respecteert;

 

DEEL C – ALGEMENE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP KLANTEN EN BEZOEKERS

9. HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN

9.1 De informatie die wij verzamelen van Klanten, Gebruikers en Bezoekers wordt gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in de bovenstaande paragrafen, alsmede voor de volgende doeleinden:

9.1.1 Analyse van het gebruik van onze diensten. Om beter te begrijpen hoe Klanten en Bezoekers toegang hebben tot en gebruik maken van onze Website en Diensten, zowel op een geaggregeerde als op een geïndividualiseerde basis, om te reageren op de wensen en voorkeuren van Klanten en Bezoekers, en voor andere onderzoeks-, analytische en statistische doeleinden. De verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dit doel is gebaseerd op het legitieme belang dat wij hebben bij het verkrijgen van zakelijke informatie om onze diensten te verbeteren.

9.1.2 Wettelijke naleving. We kunnen ook informatie verwerken en/of bekendmaken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voorschriften, een gerechtelijke procedure, dagvaarding, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure (bijv. verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties)

9.1.3 Het beschermen van onze rechten en belangen. Om onze rechten en belangen en de rechten en belangen van onze klanten en bezoekers, en het grote publiek te beschermen, en om dit Privacybeleid en onze Algemene Voorwaarden af te dwingen. Bovendien kunnen we informatie bekendmaken wanneer we denken dat het nodig is om illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen met betrekking tot vermoede fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor ons bedrijf, de veiligheid van een persoon, schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden of dit Privacybeleid, of als bewijs in een rechtszaak waarbij we betrokken zijn. De verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dit doel is gebaseerd op het legitieme belang dat wij hebben bij de bescherming van ons bedrijf en onze werknemers, en bij de verdediging van onze wettelijke belangen.

9.1.4 Zakelijke overdrachten. Wij behouden ons het recht voor om informatie bekend te maken en/of over te dragen aan een andere entiteit als wij worden overgenomen door of gefuseerd met een andere onderneming, als wij een bedrijfsonderdeel of activa verkopen of overdragen aan een andere onderneming, als onderdeel van een faillissementsprocedure, of als onderdeel van een andere soortgelijke bedrijfsoverdracht.

10. HET BEKENDMAKEN VAN UW INFORMATIE

10.1 Wanneer wij uw gegevens aan derden verstrekken, eisen wij van deze ontvangers dat zij ermee instemmen de gegevens die wij met hen delen alleen te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid en voor geen enkel ander doel dan datgene wat door ons in overeenstemming met dit Privacybeleid is bepaald.

10.2 Geaggregeerde en niet-geïdentificeerde informatie. We kunnen geaggregeerde of niet-geïdentificeerde informatie over gebruikers vrijgeven voor marketing-, reclame-, onderzoeks- of andere doeleinden.

11. HET BEWAREN VAN UW GEGEVENS

11.1 In principe slaan wij uw gegevens op zolang deze nodig zijn voor het leveren van onze diensten en zolang wij een legitiem belang hebben om deze voor een langere periode te bewaren (zo kunnen wij na volledige uitvoering van een contract nog steeds een legitiem belang hebben bij het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden). Wij zullen geen persoonsgegevens verwijderen (i) die wij nodig hebben voor de uitvoering van lopende verplichtingen: of (ii) die wij nodig hebben om onze eigen rechten en vorderingen af te dwingen, evenals (iii) persoonsgegevens die zijn opgenomen in documenten die wij voor een wettelijk verplichte langere periode moeten bewaren (bijvoorbeeld tijdens verjaringstermijnen). Tijdens deze verplichte bewaartermijn wordt de verwerking van dergelijke gegevens beperkt, ook zonder uw verzoek.

12. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT

12.1Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving kunt u enkele of alle van de volgende rechten hebben met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek in te dienen bij webshop@beroepskleding-landuyt.be. U dient uw persoonlijke gegevens te vermelden, evenals enkele middelen om uw identiteit te controleren (bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs). Houd er rekening mee dat wij verzoeken die excessief zijn of een misbruik van het betreffende recht kunnen afwijzen.

12.1.1. Toegangsrecht & overdraagbaarheid van gegevens. U kunt het recht hebben om bevestiging te krijgen of Beroepskleding Landuyt persoonsgegevens met betrekking tot u verwerkt en, indien dit het geval is, toegang te krijgen tot een kopie daarvan. Voor bepaalde soorten gegevens kunt u ook recht hebben op gegevensportabiliteit.

12.1.2. Nauwkeurigheid van de gegevens: recht op correctie en recht op verwijdering. U kunt de mogelijkheid hebben om uw persoonsgegevens te corrigeren of te laten wissen, mits aan de toepasselijke wettelijke vereisten is voldaan. Het recht op het wissen is onderworpen aan verschillende uitzonderingen, met name wat betreft persoonsgegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is om een rechtszaak te ondersteunen of om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens. Klanten kunnen de informatie die zij ons hebben verstrekt, controleren, corrigeren of bijwerken door de informatie in hun account bij te werken.

12.1.3. Beperkingen op de verwerking: recht op beperking, recht op bezwaar & herroeping van de toestemming. Daarnaast kunt u het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen van Beroepskleding Landuyt (zie hierboven) en om op andere wijze de beperking van bepaalde vormen van verwerking in specifieke omstandigheden te verkrijgen. In het bijzonder met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden kunt u te allen tijde het recht hebben om bezwaar te maken (zie hieronder). Wanneer een verwerking gebaseerd is op toestemming (met inbegrip van de overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte), kunt u het recht hebben om deze toestemming te allen tijde in te trekken (zonder dat dit gevolgen heeft voor de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming).

12.1.4. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten. U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name de gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor uw woonplaats of de toezichthoudende autoriteit die de leiding heeft over Beroepskleding Landuyt, namelijk de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: www.dataprotectionauthority.be.

12.2 We kunnen periodieke promotie- of informatiemails sturen naar Klanten of Bezoekers die zich hebben aangemeld om deze te ontvangen. Zij kunnen zich op elk moment afmelden voor dergelijke communicatie door het volgen van de opt-out instructies in de e-mail. Houd er rekening mee dat het voor ons tot 3 werkdagen kan duren om opt-out verzoeken te verwerken. Als klanten zich afmelden voor het ontvangen van e-mails over aanbevelingen of andere informatie waarvan wij denken dat deze hen kunnen interesseren, kunnen wij hen nog steeds e-mails sturen over hun account of over diensten die zij van ons hebben aangevraagd of ontvangen.

12.3 Bovendien, als wij een legitiem belang inroepen voor een van de bovengenoemde verwerkingsactiviteiten, is deze verwerking gebaseerd op een afweging van uw en onze belangen. Voor meer informatie, zie hieronder voor onze contactgegevens

12.4 Klanten kunnen de deactivering van hun account aanvragen door ons een e-mail te sturen naar webshop@beroepskleding-landuyt.be.

13. VEILIGHEID

13.1 Wij hechten waarde aan de veiligheid van uw Informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Persoonsgegevens die via de Website of Diensten worden verzameld. We hebben stappen ondernomen om de Informatie die we over u verzamelen te helpen beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging, vernietiging en elke andere vorm van ongeoorloofde verwerking. Wees u er echter van bewust dat geen enkele maatregel op het gebied van gegevensbeveiliging 100% veiligheid kan garanderen. We verwijzen ook naar onze veiligheidsvoorschriften zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden.

14. KENNISGEVING IN VERBAND MET DE OVERDRACHT VAN GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

14.1 Wij kunnen uw gegevens overdragen buiten het land waar ze worden verzameld, ook naar een land dat mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt als het land waar u woont.

14.2 In geval van doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte zorgen wij systematisch voor de toepassing van een passend beschermingsniveau van dergelijke persoonsgegevens door middel van goedgekeurde middelen (bijvoorbeeld het selecteren van “Privacy Shield”-gecertificeerde verwerkers of het opstellen van standaardcontracten voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de modelclausules van de Europese Commissie).

15. COOKIES EN ANDERE TRACEERMECHANISMEN

15.1 Voor meer informatie over hoe we cookies en andere traceermechanismen op onze Website gebruiken en bij het leveren van onze Diensten, verwijzen we naar ons Cookiebeleid.

16. EXTERNE LINKS

16.1 Onze website en diensten kunnen links bevatten naar websites van derden. De toegang tot en het gebruik van dergelijke gelinkte websites valt niet onder dit Privacybeleid, maar onder het privacybeleid van die websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging of het privacybeleid van dergelijke websites van derden.

17. CONTACT OPENEN

17.1 Als u vragen heeft over de privacyaspecten van onze Website of Diensten, neem dan contact met ons op: webshop@beroepskleding-landuyt.be

18. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

18.1 We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, dus controleer regelmatig de laatste versie van het Privacybeleid. Wij zullen eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid op onze Website plaatsen.